De Praestant

In afwachting dat de wetten op de bescherming van het auteursrecht het mogelijk maken om, net als bij De Schalmei, de gehele collectie online te zetten, dankzij Jack Philips die ons dit heeft medegedeeld en die wij hartelijk danken, de tabel met alle artikelen die tussen 1952 en 1971 in De Praestant zijn verschenen. U kunt zoeken in dit pdf-document.

Register De Praestant _1952-1971_doorzoekbaar.pdf (250 Mb)