Het Loret Archief

Introductie

De afdeling Muziek van de KBR (Koninklijke Bibliotheek van België) bewaart sinds de dood van Jean-Pierre Felix de collectie die zijn naam draagt, waaronder duizend documenten die de Belgische organoloog heeft verzameld en die moesten dienen voor het schrijven van een som over het leven en werk van de orgelbouwer Hippolyte Loret.

Als apotheker van opleiding begon Jean-Pierre Felix (1943-2014) in 1979 met het schrijven van zijn Mélanges d'organologie, waarin hij de geschiedenis van vele orgels in heel België beschrijft. Hij heeft ook deelgenomen aan een aantal collectieve werken, honderden artikelen, nota's en historische studies ondertekend en talrijke bestekken en voorbereidende restauratieprojecten uitgewerkt.

Het Fonds Jean-Pierre Felix bevat talrijke boeken over het orgel, archiefdocumenten, concertprogramma's, foto's en alle geschriften van Jean-Pierre Felix.

Dankzij de medewerking van de muziekafdeling van de KBR en al haar medewerkers, stellen Johan Zoutendijk en Jean Ferrard geleidelijk aan al deze documenten ter beschikking van het publiek in het "Loret Archief". Het publiek wordt uitgenodigd om elk ander document dat het kent mee te delen om het online te zetten.

...
Het meesterwerk van Hippolyte Loret:
het orgel van de abdij van Averbode (1859)

Handleiding Loret-archief

In de taakbalk (die ook onderaan het blad verschijnt) vindt u naast een veld ‘snel zoeken’ ook een knop voor ‘geavanceerd zoeken’ (zie verder) en vier navigatieknoppen. Het laatste veld geeft aan hoeveel documenten momenteel in het Loret-archief toegankelijk zijn. Het verdient aanbeveling om 100 of 200 documenten per scherm weer te geven. In de grijze balk onder de navigatieknoppen zijn de titels van zes kolommen vermeld. Door een rubriek aan te klikken kunnen de documenten in oplopende dan wel aflopende volgorde gesorteerd worden.

De gevonden documenten worden standaard in chronologische volgorde weergegeven zodat de originele documenten van Loret bovenaan de lijst staan. Om de documenten van Jean-Pierre Felix als eerste vermeld te krijgen keert u de volgorde gewoon om. Als u het bestand gevonden hebt dat u interesseert klikt u op ‘details’ om het document te openen.

Alle velden op deze pagina kunnen worden doorzocht met de knop ’geavanceerd zoeken’. Naast de elf rubrieken die voor zich spreken bevatten de velden ’personen’, ‘plaats’ en ‘begrippen' elementen die in de teksten voorkomen.
Dit maakt zoekopdrachten in de hele database mogelijk: Met één handeling kunt u alle documenten doorzoeken.

In het volgende veld vindt u de transcriptie van het document. Het laatste veld is bedoeld voor reproducties van documenten.

Voor opmerkingen, aanvulling en correcties houden wij ons aanbevolen! U kunt in dat geval een bericht sturen naar: info@dtbob.org