Zuletzt erschienen in der Presseschau

Orgelkunst - 179

Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door Orgelkunst vzw
december 2022

Joris Verdin De 6 Pièces d'Orgue van César Franck Ainé: Onhandig of revolutionair? 164

Carolyn Shuster-Fournier César Francks orgelklas aan het Parijse Conservatorium.

Zijn gepassioneerde zoektocht naar artistieke schoonheid. 168

Michel Jurine Over het hoofdorgel van de basiliek Sainte-Clotilde.

Een keerpunt in het œuvre van Aristide Cavaillé-Coll. 192

Joël-Marie Fauquet César Franck en de instrumentale vernieuwing. Over het Stein-orgel. 202

CD 20/21 César Franck orgelwerken. Uitgangspunten. De keuze van de orgels. De uitvoerders. 210

Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door Orgelkunst vzw

Trimestriel