Zuletzt erschienen in der Presseschau

Orgelkunst - 183

Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door Orgelkunst vzw
december 2023

Annelies Focquaert De École d’Orgue van Jacques-Nicolas Lemmens (1862): een Europese reis. 152

Johan Zoutendijk Het Ancion-orgel in de Sint-Jacobuskerk te Schurhoven (Sint-Truiden) — geschiedenis, karakteristieken en restauratie. 174

Edward Vanmarsenille Een impressie bij de restauratie van het Ancion-orgel in Schurhoven. 181

Wilfried Praet Een 17de-eeuwse ‘gedreven’ frontpijp uit de abdij van Moissac, in de collectie van het Muziekinstrumentenmuseum te Brussel. 183

Toelichtingen bij Orgelkunst-cd 22: Orgelwerken van Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881). 186

Nieuwe uitgaven. 189

Berichten. 193

Concertagenda. 193

Overzicht tijdschriften. 194

Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door Orgelkunst vzw

Trimestriel