DataBases Organs in Belgium

Fr | Nl | De | En

Inaugurations

Document of 16 V 1938 / Mechelen

Date16 V 1938Type: Program
LocalityMechelen
BuildingStudio Flor Peeters
Organ builderStevens, Jos.
OrganistPeeters, Flor ; Tournemire, Charles
ContentsDisposition: V  -  Opus list: X  -  Illustration(s): V  -  Programm: V
OwnerKBR, Fonds PeetersFPPC 228/229
Scan