DataBases der Orgel in Belgien

Fr | Nl | De | En

Einweihungen

Dokument vom 07 II 1982 / Rèves

Datum07 II 1982Art: Zitungsausschnitt
GegendRèves
GebäudeÉglise Saint-Remy
OrgelbauerLeuridan, Marc
OrganistBeausart, Isabelle ; Antoons, Mme ; Docquier ; Leuridan, Étienne
InhaltDisposition: X  -  Werkliste: X  -  Abbildungen: X  -  Programme: X
EigentümerDe Vos, Luc
Bemerkung2 coupures de presse d'un journal non spécifié.
Scan