DataBases der Orgel in Belgien

Fr | Nl | De | En

Einweihungen

Dokument vom 07 X 1934 / Saint-Léger (-Lez-Pecq)

Datum07 X 1934Art: Zitungsausschnitt
GegendSaint-Léger (-Lez-Pecq)
GebäudeÉglise Saint-Léger
OrgelbauerDelmotte, Maurice
OrganistDe Backer, Émile
InhaltDisposition: V  -  Werkliste: X  -  Abbildungen: X  -  Programme: V
EigentümerMusica Sacra1934, p. 278
Scan