DataBases der Orgel in Belgien

Fr | Nl | De | En

Einweihungen

Dokument vom 22 XI 1931 / Visé

Datum22 XI 1931Art: Zitungsausschnitt
GegendVisé
GebäudeCollégiale Saint-Martin
OrgelbauerJoris, J. (Veuve et fils. F. et A. Joris, Frères)
OrganistMahieu
InhaltDisposition: X  -  Werkliste: X  -  Abbildungen: X  -  Programme: X
EigentümerMusica Sacra1931, p. 235
Scan